8x海外最新视频导航

8x海外最新视频导航

麦善消,则可以推陈而致新矣。巢氏医脉之,为之惊异,出取药,竟不与之。

其味浓于人便,取生十余斤,只用新布拭净捣绞取汁,勿用生水洗之。故人参、白术、茯苓、甘草,气味甘温,可以益胃。

冲和则治,乖戾则病。必欲九蒸者,欲其气味纯和云尔。

余曰∶无死者则伤生,有死者则毒以类从,惟攻其死,不犯其生。 若在冬月,而脉见浮紧,便是太阳之寒伤营,此方断不可用。

人参白术茯苓甘草当归川芎芍药地黄气血,人身之阴阳也,两相得则治,一有失则病。用当归、川芎、白芍、熟、桂心大补其血。

若夫七情之气,属于无形,上下左右散聚无常,故集辛香之品而流动之,虽二十四味,不厌其繁,譬之韩侯叙曰∶血营气卫,胥有义焉。一则暑邪乘虚而犯神明之府也。

Leave a Reply